ΤΟ ΚΟΣΤΟΣ ΤΗΣ ΕΠΕΜΒΑΣΗΣ


Το ιατρείο μας συνεργάζεται με διάφορες ιδιωτικές κλινικές και μετά από συζήτηση μαζί σας, θα σας βοηθήσουμε στην επιλογή, ανάλογα με την κάθε περίπτωση, του καταλληλότερου οικονομικού πακέτου για εσάς.

Σε γενικές γραμμές το κόστος μιας χειρουργικής επέμβασης εξαρτάται από διάφορες παραμέτρους όπως το είδος της επέμβασης και της εφαρμοζόμενης αναισθησίας, το κόστος του χειρουργείου και των υλικών που πιθανόν να χρησιμοποιηθούν, η συμμετοχή του ασφαλιστικού σας φορέα, η επιλογή της θέσης και η διάρκεια νοσηλείας.

Μπορείτε ως ένα βαθμό να διαμορφώσετε το κόστος ανάλογα με τις προτιμήσεις σας (π.χ. με την επιλογή της θέσης που θα έχει η κλίνη σας κατά την νοσηλεία, με την επιλογή περαιτέρω διανυκτερεύσεων κλπ).

Το πρώτο μας μέλημα είναι ασφαλώς η σωστή και πλήρης ιατρική φροντίδα για το πρόβλημά σας, ενώ παράλληλα θα πρέπει να έχετε πάντα υπ'όψιν σας ότι θα φροντίσουμε να βρεθεί η καλύτερη οικονομική λύση για την δική σας περίπτωση.