ΤΟ ΙΑΤΡΕΙΟ

Στο ιατρείο μας σας προσφέρουμε διάγνωση και αντιμετώπιση (χειρουργική ή συντηρητική) σε ένα πολύ μεγάλο φάσμα προβλημάτων της Ωτορινολαρυγγολογίας που αφορούν Ενήλικες & Παιδιά.

Αναφέρουμε ανά κατηγορία τις παθήσεις που αντιμετωπίζουμε και τις επεμβάσεις που εκτελούμε, ενώ μπορείτε να επιλέξετε από το menu στο αριστερό μέρος της οθόνης για να δείτε λεπτομέρειες για συγκεκριμένα χειρουργεία όπως περιγραφή της επέμβασης, φωτογραφίες κλπ

ΩΡΛ ΕΝΗΛΙΚΩΝ

Χειρουργική Ρινός

 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος (ΣΡΔ)
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Καυτηρίαση κογχών
 • Αποτυχημένο χειρουργείο για σκολίωση διαφράγματος
 • Κάταγμα ρινός (μετατραυματικό, μετά από τροχαίο κλπ)
 • Πολύποδες ρινός
 • Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής
 • Αιμάτωμα διαφράγματος
 • Όγκοι ρινοφάρυγγος
 • Παραρρινοκολπίτιδες
 • Αλλεργική ρινίτιδα
 • Αγγειοκινητική ρινίτιδα
 • Όγκοι ρινός
 • Συμφύσεις ρινός(μετεγχειρητικές – μετατραυματικές)
 • Διάτρηση διαφράγματος

Χειρουργική Λάρυγγος

 • Πολύποδες λάρυγγος
 • Κομβία φωνητικών χορδών (οζίδια ή όζοι)
 • Βράγχος φωνής (οξύ ή χρόνιο)
 • Οίδημα Reinke
 • Δυσφωνίες
 • Όγκοι λάρυγγος (καλοήθεις ή κακοήθεις)
 • Λαρυγγίτιδα
 • Κατάποση ξένου σώματος

Χειρουργική Ροχαλητού & Υπνικής άπνοιας

 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος (ΣΡΔ)
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών
 • Λειτουργική ρινοπλαστική
 • Διεύρυνση ρινικής βαλβίδας
 • Αντιμετώπιση φαινομένου Collapse
 • Αφαίρεση αδενοειδών (κρεατάκια)
 • Πολύποδες ρινός/ παραρρινίων
 • Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα
 • Φαρυγγουπερώιος πλαστική
 • Εκτομή τμήματος σταφυλής
 • Ενδοσκόπηση ρινός & ρινοφάρυγγος
 • Ενδοσκόπηση στόματος & στοματοφάρυγγος

Χειρουργική Ωτός

 • Αναβολεκτομή / αναβολοτομή (ωτοσκλήρυνση)
 • Τυμπανοπλαστική (χρόνια μέση ωτίτιδα με ρήξη)
 • Ορρώδης μέση ωτίτιδα
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Χολοστεάτωμα ωτός
 • Αφαίρεση εξοστώσεων ΕΑΠ
 • Αφαίρεση οστεώματος ΕΑΠ
 • Ωτοσκλήρυνση
 • Ρήξεις τυμπάνου
 • Μαστοειδίτιδα
 • Φλεγμονές έξω ακουστικού πόρου
 • Βαρηκοία οξεία
 • Φλεγμονές μέσου ωτός
 • Πρεσβυακουσία

Ενδοσκοπική Χειρουργική Ρινός

 • FESS, Functional Endoscopic Sinus Surgery
 • Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων
 • Mini FESS, mini Functional Endoscopic Sinus Surgery
 • Ελάχιστης επεμβατικότητας Λειτουργική ενδοσκοπική χειρουργική ρινός και παραρρινίων
 • Ρινικοί πολύποδες
 • Χρόνια παραρρινοκολπίτιδα
 • Οξεία παραρρινοκολπίτιδα με επιπλοκές
 • Σκολίωση ρινικού διαφράγματος (ΣΡΔ)
 • Υπερτροφία ρινικών κογχών

ΩΡΛ ΠΑΙΔΩΝ

Χειρουργική Παίδων

 • Αφαίρεση αδενοειδών εκβλαστήσεων (Κρεατάκια)
 • Μέση ωτίτιδα παιδιών - Υγρό πίσω από το τύμπανο
 • Τοποθέτηση σωληνίσκων αερισμού
 • Αμυγδαλεκτομή
 • Χολοστεάτωμα ωτός
 • Τυμπανοπλαστική (χρόνια μέση ωτίτιδα με ρήξη)

Παιδική διαγνωστική Ωτορινολαρυγγολογία

 • Ωτίτιδες εξωτερικές & μέσες
 • Δυσχέρεια ρινικής αναπνοής (κρεατάκια)
 • Ροχαλητό
 • Συλλογή υγρού στο μέσω ούς πίσω από το τύμπανο
 • Ρινίτιδες & ιγμορίτιδες
 • Βαρηκοία
 • Αμυγδαλίτιδες Συγγενή προβλήματα (π.χ πεταχτά αυτιά)
 • Ακοομετρία τονική ή ελεύθερου πεδίου(βαρηκοία)
 • Τυμπανομετρία(κρεατάκια, υγρό πίσω από το τύμπανο)
 • Ακουστικά αντανακλαστικά(βαρηκοία)
 • Ενδοσκόπηση ρινός, ρινοφάρυγγα(κρεατάκια, υγρό στο μέσο ους, ξένο σώμα)
 • Ενδοσκόπηση ωτός(ρήξη, ωτίτιδα, ξένο σώμα)
 • Ενδοσκόπηση λάρυγγα(λαρυγγίτιδα, συγγενείς διαμαρτίες, θηλώματα λάρυγγα)